Guide: 4 steps til at sikre din virksomheds IT-sikkerhed

4 steps til at sikre din virksomheds IT-sikkerhed

plan_do_check_act
Mikael Korsholm

Mikael Korsholm

• 25. MARTS 2019 • LÆSETID 3 MIN.

Har din organisation etableret en effektiv proces for løbende udvikling og vedligeholdelse af jeres IT-sikkerhed? Hvis næsten hvilken som helst dansk organisation, så gætter jeg på, at dit svar er nej. I dette og de følgende blogindlæg vil du blive introduceret til 4 steps, der kan anvendes som rammeværktøj til at få etableret effektiv IT-sikkerhed.

Sørg altid for at vurdere og evaluere dine tiltag

Min erfaring er, at en stor del af de danske virksomheder har været flittige til at sætte forskellige tiltag i gang. Man har implementeret en stor mængde tekniske tiltag (antivirus, firewall, spamfilter, brugerstyring osv.). Overordnet set er det rigtig fint, bortset fra, at hovedparten af virksomhederne ikke har valgt deres tiltag på baggrund af en risikovurdering af, hvad de reelle risici for den pågældende organisation er. Derudover overvejes det ikke, hvordan effekten af de implementerede tiltag skal evalueres. Dermed står virksomheden reelt uden chance for at vurdere værdien af det enkelte tiltag, hvilket medfører at man famler i blinde, når man skal vurdere om et givent tiltag skal bibeholdes eller afskaffes.

4 steps: Plan – Do – Check - Act

Disse 4 steps er ikke nogle jeg har opfundet. De er fra ISO-standarden ISO27001, som er et rigtig godt rammeværktøj for, hvordan man kan tænke og arbejde med IT-sikkerhed. Du behøver heldigvis ikke at læse hele den lange ISO-manual – den tjans har jeg klaret, så du kan fint nøjes med blot at læse mit indlæg her. De 4 steps er:
  1. PLAN: Risikovurdering & planlægning
  2. DO: Implementering af tiltag
  3. CHECK: Vurdering af eksisterende tiltag – har mine tiltag en effekt?
  4. ACT: Tilpasning af tiltag – reagér på evaluering og optimér

Min opfattelse af, hvor energien i dag bliver lagt i hovedparten af virksomheder i Danmark, er som følger:

  1. Der er et meget begrænset fokus på at planlægge sin indsats (PLAN)
  2. Der er til gengæld stort fokus på at sætte tiltag i gang – og gerne af teknisk karakter (DO)
  3. Der er forsvindende lidt fokus på at få indblik i om de tiltag, man har sat i gang, rent faktisk har en effekt (CHECK)
  4. Da (CHECK) bliver forsømt, bliver (ACT) enten foretaget med bind for øjnene, da man mangler indsigt, eller også bliver det slet ikke gjort.

De 4 steps er egentlig en simpel og helt logisk proces. Vi oplever dog generelt, at der hos mange virksomheder i dag er en manglende erkendelse af, at IT-sikkerhed netop er mere en proces, end blot at sætte tiltag i gang.

Konklusion: Flyt dit fokus mod processen

Formålet med dette indlæg har været at introducere dig til en simpel 4-steps proces, som kan hjælpe dig til at få et fast ”tag” i din virksomheds IT-sikkerhed. Mit kernebudskab er:
I mine kommende indlæg, vil jeg komme med vejledninger og eksempler på hvordan man kan anvende ISO-rammeværket (PLAN, DO, CHECK & ACT) i praksis.

Har du erfaringer med etablering af IT-sikkerhed i en organisation – stor eller lille? Har du kommentarer eller indspark til mit indlæg? Så byd endelig ind!

Rasmus Vinge er medstifter af og CEO i CyberPilot. CyberPilot fokuserer på at rådgiver og leverer services indenfor IT-sikkerhed til virksomheder, som har indset at IT-sikkerhed = risiko og håndtering heraf. Vores tilgang er pragmatisk og i øjenhøjde.

Følg os her på hjemmesiden eller på LinkedIn. Vi kommer løbende med råd og vejledning til, hvordan man som dansk virksomhed med simple skridt kan arbejde med IT-sikkerhed, og hvordan man sørger for at anvende sine ressourcer mest effektivt.

Få beskeder når vi udgiver artikler

Tags: No tags

Comments are closed.