Med AD-integration vil brugere fra jeres Azure AD automatisk blive synkroniseret/oprettet på Awareness-træningsplatformen og vil kunne logge ind på platformen med deres sædvanlige Office365 login. Fuld AD-integration består i praksis af to dele:


Single Sign-on (SSO): Når brugeren er oprettet på Awareness-træningsplatformen kan de logge ind med deres Office365 oplysninger.


Auto-sync (AS): Når en bruger tilføjes i en specifik gruppe i Azure AD, så bliver brugeren oprettet på Awareness-træningsportalen. Brugeren tildeles en fastlagt pakke af kurser og modtager en mail med link til portalen, og kan nu logge ind med sin Office365 bruger.

Forudsætninger og begrænsninger

Processen for opsætning af AD-integration

1. Kunden giver tilsagn om at man ønsker at benytte AD-integration og udpeger IT-medarbejderen med ansvar for Azure AD, som skal forestå opsætningen i kundens ende.

2. CyberPilot forbereder Awareness-træningsplatformen til AD-integration og giver den udpegede IT-medarbejder besked, når den er klar.

3. IT-medarbejderen modtager instruktioner fra CyberPilot og kan gå i gang med opsætningen. Kunden koordinerer med IT-medarbejderen hvilke brugere, som skal tilføjes til grupperne. Bemærk, at brugerne ikke bliver oprettet på Awareness-træningsplatformen før den planlagte opstart. I praksis trækker CyberPilot en liste umiddelbart før opstart og laver en manuel indlæsning af brugerne. Det gør vi, fordi indlæsning af brugerne igangsætter træningen og sender mails til brugerne. Derfor udsættes indlæsning af brugerne til selve opstartsdagen. Først derefter sættes den automatiske daglige synkronisering op.

4. Kunden giver CyberPilot besked om, at opsætningen er gennemført, og CyberPilot tester opsætningen og bekræfter om alt virker, som det skal.

5. Kunden udmelder ønske om opstartsdato og opstarten gennemføres på den valgte dato.

6. Efter opstarten overgår AD-integrationen til drift og kunden har selv ansvaret for at opsætte interne processer for onboarding/offboarding af nye medarbejdere. Typisk er det selvsamme IT-medarbejder, som skal sørge for at tilføje nye brugere til de rigtige grupper i Azure AD.

Download opsætningsguide

Har du spørgsmål?
Kontakt os på: info@cyberpilot.dk

Gå til Awareness-træning