Auto-sync

Auto-sync er en funktion, hvor vi laver en forbindelse direkte til jeres Azure AD og kan trække lister over aktive medarbejdere. Denne liste kan vi bruge til at oprette og nedlægge brugere på CyberPilot’s Awareness-træning platform, så I ikke selv skal administrere denne del.

 

Nødvendigt for opsætning (udføres af person med Admin rettigheder til Azure AD)

  1.      Opret en normal bruger i jeres Azure AD. (Brugeren skal IKKE stå i en gruppe med resten af brugerne til Awareness-træning)
  2.       Find Object Id på gruppen, hvor alle brugerne står i. Sti: AzureAD/groups/groupname/Object Id
  3.      Send brugernavn + gruppens Object Id til CyberPilot. 

 

OBS. Det anbefales at lave et password på minimum 15 tegn og derefter sende brugerens password i en separat e-mail af sikkerhedsmæssige årsager. Alternativt kan CyberPilot tilbyder at passwordoplysningerne videregives via. en sikret fildeling. CyberPilot benytter udelukkende passwordet i krypteret form efter modtagelsen.

 
 
Hvis du har spørgsmål til auto-sync, må du endelig skrive til os: info@cyberpilot.dk