CSV Import

Importer

Skal du oprette mange nye brugere eller ændre eksisterendes detaljer, kan CSV import være en god mulighed. Vær dog opmærksom på at følge alle skridt i guiden nøje, da forkerte indstillinger kan give uhensigtsmæssige resultater. Du er meget velkommen til at bede os om at gennemføre en csv-import for dig. Kontakt os på info@cyberpilot.dk.

 Importer-fra-csv
a.     Datatype skal være brugere

b.     I dette felt kan du se hvilke kriterier, CSV importeren kan læse. Login, name, efternavn, skal altid være opfyldt, når du vil indlæse brugere. Du kan download et eksempel på hvordan disse kriterier skal defineres ved at klikke på download eksempel.

c.     Under dubletter kan du bestemme om importen skal ignorere dubletter. Denne funktion kan du bruge, hvis du skal indlæse helt nye brugere, hvorimod erstat, fjerne eksisterende data på en bruger og tilføjer noget nyt. Kunne f.eks. være hvis du vil ændre sprog på alle dine brugere.

d.     Med funktionen undertryk beskeder bestemmer du om du vil sende en opstartsamil ud til dine brugere, når du indlæser/ændre brugere ved hjælp af CSV importeren. Det er vigtigt du ikke undertrykker beskeder, da brugerne så ikke modtager deres loginoplysninger.

e.     Du kan vælge at indlæse CSV-data som hhv. excel-fil eller i klar tekst. Vil du bruge klar tekst, så tryk på…eller klik her for at importere ved hjælp af almindelig tekst. Begge måder kan virke fint.

f.     Til sidst klik på importer, for at indlæse din nye ændringer til din organisation på platformen.

g.     Forandringerne er ny gennemført.