Få indblik i brugernes quiz-resultater

NB: Hvis din organisation modtager multi-sprog kurser, kan man ikke få nuancerede data om medarbejderes besvarelser, som der guides til herunder.

Du kan se nuancerede data for alle dine medarbejderes besvarelser i bestemte quizzer. Gå til kursustilmelding og rapporter og vælg fanebladet quiz.

quizresultat

Vælg eksport (b) for at hente en excel-fil, hvor du kan se svarfordelingen på bestemte spørgsmål.

eksporter

Det er også muligt at hente andre rapporter. Du kan bl.a. hente en rapport til opfølgning af awareness-træningen, dokumentation eller opsætte din egen rapporter ved at følge vores guides herunder:


Har du spørgsmål?
Kontakt os på: info@cyberpilot.dk

Gå til Awareness-træning