Pensum (definerer grupper af kurser)

Pensum

Pensum giver dig mulighed for at definere en samlet gruppe af kurser, som nye (og evt. eksisterende) brugere skal gennemføre. På den måde kan du sikre, at alle nye medarbejdere får de samme kurser (hvis du vil udrulle et kursus til eksisterende brugere, følg denne guide: Udrulning af et kursus til alle eller mange brugere).

Vælg pensum  i hovedmenuen for at få et overblik over allerede eksisterende pensa. I denne menu ser du under kolonnen deltagelse, hvor mange brugere, der allerede er tilknyttet de bestemte pensa.

Pensum-ikon

Tilføj et pensum

For at tilføje et nyt kursus, skal du klikke på ”tilføj pensum” (a).

Tilføj-pensum-1
Pensum-indstillinger

Du kan oprettet et pensum hvis følgende kriterier er opfyldt:

A)     Overskrift på pensum (giv det et navn)

B)     Klik på ikon for at få vist pensum id’et (benyttes hvis du skal indrulle flere brugere på samme tid, se afsnit 5.4)

C)     Beskrivelse af pensummet. Her kan fx stå, hvilke kurser det indeholder.

D)     Indstillinger for pensum. Sæt flueben ved aktiv og vis på katalog. Sæt flueben i tildel automatisk til nye brugere, hvis du ønsker at nyoprettede bruger automatisk skal registreres til dette pensum. Det er en god ide, hvis du har en fast plan for, hvilke kurser nye medarbejdere skal have.

E)     Disse indstillinger er typisk ikke relevante og kan efterlades tomme.

Pensum giver dig mulighed for at definere en samlet gruppe af kurser, som nye (og evt. eksisterende) brugere skal gennemføre. På den måde kan du sikre, at alle nye medarbejdere får de samme kurser (hvis du vil udrulle et kursus til eksisterende brugere, følg denne guide: Udrulning af et kursus til alle eller mange brugere).

Hvilke kurser skal være en del af pensummet?

I undermenuen kurser kan du tilføje og fjerne udvalgte kurser til pensummet. Det vil sige, at du altid kan holde dit pensum opdateret. Hvis du tildeler et nyt kursus til pensummet, vil de brugere, som er tilmeldt et pensum, hvor tildel automatisk til nye brugere er aktiveret blive indrullet i kurset.

Kurser-i-pensum

Kolonnen valgfri handler om, hvornår hele pensummet skal betragtes som gennemført. Typisk vil man ikke arbejde med, hvorvidt pensummet er gennemført, men i stedet bruge pensum, som en måde at styre, hvilke kurser som er vigtige at få nye medarbejdere indrullet i. Det har ikke nogen relevans for gennemførslen af de enkelte kurser, og du kan følge brugernes gennemførsel i rapporten. Derfor anbefales det at valgfrihed er slået fra.

Bemærk, at du ved at fjerne et kursus fra et eksisterende pensum også fjerner kurset fra de brugere, som er tilmeldt pensummet. Derved mistes også kursushistorikken over gennemførsel. Det kan derfor være hensigtsmæssigt i stedet at gøre det eksisterende pensum passivt (men stadigt eksisterende) og oprette et ny aktivt pensum med de kurser, som skal indgå fremadrettet.

Manuel håndtering af brugere og afdelinger

I undermenuen kan man klikke videre til brugere og afdelinger. Her kan man manuelt tilføje brugere til pensummet. Har man netop oprettet et pensum, skal alle brugerne tilmeldes pensum, hvis de skal følge de samme kurser. Husk at brugerne ikke kan få kurser tildelt to gange. Har en bruger fx allerede 6 ud af 8 kurser i pensummet, så tildeles brugeren kun de resterende 2 kurser, hvis du tilmelder brugeren til pensummet.

Tildeling af pensum til flere brugere og afdelinger

Har du mange brugere, som du gerne vil have tilmeldt et nyt pensum, du har lavet? Så kontakt os – vi kan gøre det via en CSV import, så du ikke selv skal tilmelde mange brugere manuelt.


Har du spørgsmål?
Kontakt os på: info@cyberpilot.dk

Gå til Awareness-træning