Tilføj et kursus

Tilføj kursus

Du kan som admin lave din egne kurser med dit eget indhold. Dette kan eksempelvis bruges til interne retningslinjer, IT-politikker, beredskabsøvelser, instruktioner til fælles morgengymnastik, eller hvad end du tænker er relevant i din organisation. Husk at læse denne artikel inden du går i gang.

I denne guide viser vi dig, hvordan du laver et kursus

⦁ Tryk på ”Kurser” i startsidens menu.
⦁ Tryk på ”Tilføj kursus”-knappen i venstre hjørne.
⦁ Indsæt ”Kursus billede” og indtast ”Navn” og ”Kategori”. Kategorien indikerer hvilket sprog, kurset er på. Vælg Kursus for dansk og Course for engelsk.
⦁ I ”Type”-feltet skal der står”eLearning”.
⦁ Du kan udfylde en kort beskrivelse af kurset i ”Kort beskrivelse”-feltet. Beskrivelsen vises på kursussiden som vist på billedet herunder, hvor beskrivelsen er markeret med gul. Det anbefales, at den første linje er som vist på billedet, da dette fungerer som vejledning for, hvordan man kommer tilbage til kursusoversigten.

cyberpedia-Kursusbeskrivelse
 • ”Kursuskode”-feltet skal du lade stå tomt.
 •  Du skal sætte ”Sprog” til ”Dansk” eller ”Engelsk”. Husk at sproget matcher kursuskategorien som nævnt i punkt 3.
 • Fjern fluebenet i ”Aktiver diskussioner” og “Vis katalog”. Resten af boksene skal blive stående, som de er (se nedenstående billede).
 • De resterende felter skal forblive tomme.
tomme felter
 • Tryk ”Tilføj”, og du har nu et kursus, hvor du kan tilføje indhold, som du kan tilmelde dine brugere til.

Regler for kursus

Inde i kurset skal du opsætte kursusregler for at sikre, at det bliver oprettet korrekt.

 • Tryk på ”Regler for kursus” i højre på kursets startside (markeret med gul på billedet).
regler for kursus
 • Punktet ”Indstil kursusscoren som lig med” skal sættes til ”Den gennemsnitlige score for alle gennemførte tests”. Dette betyder, at platformen registrerer scoren fra alle tests i kurset.
gennemsnitlig score for alle tests
 • Serieregel aktiveret” skal slås til. Dette betyder, at kursets enheder/moduler skal gennemføres i kronologisk rækkefølge – således kan brugere eksempelvis ikke hoppe direkte til quizzen og springe modulet over.
cyberpedia-serieregel
 • Regler for gennemførsel skal du lade stå, som den er.

Tilføj indhold

Du kan nu tilføje forskelligt indhold såsom quizzer, pdf-filer, videoer, etc.

 • Gå tilbage på kursussiden og tryk på ”Tilføj indhold” i højre side.
Tilføj indhold
 • Vælg mellem ”Tilføj enhed” eller ”Tilføj test”. Enhed benyttes til at uploade forskellige filtyper, og test er for at lave en quiz. Vi anbefaler, at du ikke bruger andre typer indhold end ”Tilføj enhed” og ”Tilføj test”.

Tilføj Enheder: video, pdf eller anden type fil

 • Tryk ”Tilføj indhold” på kursussiden vælg ”Tilføj enhed”.
Tilføj enhed
 • Indsæt titel på filtypen i boksen ud for ”Enhedsnavn”. Dette er navnet, som brugerne vil se.
cyberpedia-Enhedsnavn
 • Sæt ”Sådan gennemføres det” til ”Automatisk”. Dette betyder, at enheden automatisk bliver gennemført, når enheden åbnes. (Har du uploadet en såkaldt SCORM-pakke bliver enheden gennemført, når SCORM-pakkens kriterier er opfyldt).
cyberpedia-Automatisk-gennemførsel
 • Sæt ”Kilde” til at være en fil.
 • Upload video, pdf eller SCORM-pakke. Det er filformater, som vi ved fungerer. Vi kan ikke garantere, at andre filformater vil virke, men du er velkommen til at prøve dig frem.
Gem enhed
 • Tryk herefter på ”Gem”.

Tilføj quiz

 • Tryk ”Tilføj indhold” på kursussiden vælg ”Tilføj test
Tilføj test
 • Indtast navnet på din quiz. Lad beskrivelsen stå tom, da denne ikke benyttes andre steder.
Navn og beskrivelse på quiz
 • Tidsgrænse og gentagelser skal du lade stå, som de er.
 • Sæt ”Vedligehold historik” til 50 og ”Bestået resultat” til blank, som på billedet herunder. Lad de andre tekstfelter stå blank.
Indstillinger til test
 • Ud for Traversal og Færdiggørelse anbefaler vi, at du sætter flueben i ”En efter en”, ”Gennemtving besvarelse af alle”, ”Lav kun forkerte svar igen”, og ”Feedback med det samme”, som på billedet herunder. Disse er frivillige, men det sikrer, at brugerne får svaret på alle spørgsmål og dermed får en fyldestgørende score registreret.
Indstillinger til test
 • Fjern fluebenene i ”Liste”, ”Vægte” og ”Splash skærm
cyberpedia-test

Tryk nu ”Gem og vælg spørgsmål”.

Spørgsmål i quiz

Når du har oprettet quizzen, skal du tilføje spørgsmål til den. Der findes mange spørgsmålstyper, men vi anbefaler at bruge dem, der står i guiden herunder. Du skal dog være velkommen til at udforske andre typer.

 • Tryk på ”Tilføj spørgsmål” og vælg en af nedenstående spørgsmålstyper:
 •  ”Flere valg – single svar” = Multiple choice med ét rigtigt svar
 • Flere valg – mange svar” = Multiple choice med flere rigtige svarmuligheder

1a. ”Flere valg – single svar” sættes op med et spørgsmål, svarmuligheder og en forklaring, som det ses herunder. For at tilføje flere svarmuligheder, skal du trykke ”+”. Det rigtige svar markerer du i cirklen i det grå felt.

cyberpedia-spørgsmål
cyberpedia-spørgsmål
 • Det anbefales ikke at ændre i ”Tilknyttet enhed”, ”Vanskelighed”, ”Sekunder af gennemføre” og ”Tilknyttet færdighed”.
 • Under ”Forklaring” har du mulighed for at skrive en forklaring på, hvorfor det er det korrekte svar.
 • Flere valg – mange svar” sættes op på præcis samme måde. Her kan der dog til forskel markeres flere rigtige svar end ét. Man skal dog vælge alle de angive svarmuligheder for at svare korrekt på spørgsmålet.
cyberpedia-spørgsmål
 • Vi anbefaler at sætte ”Resultatsberegning-tilstand” til ”OG”, da dette gør rapporteringen mere simpel. OG betyder, at man enten scorer rigtigt eller forkert. Man skal således ramme alle 3 danske byer for at svaret er korrekt. Vælger man ELLER vil der blive udregnet en procentmæssig score ud fra spørgsmålet.
indstillinger til spørgsmål
 • Tryk herefter ”Gem spørgsmål

Godt Gået

Du har nu oprettet dit eget kursus og er klar til at tilmelde dine brugere til kurset. Hvis du har brug for hjælp til dette, kan du finde artikler om det HER.

Husk at teste både gennemførelse og rapportering inden du udsender kurset. Se hvordan du gør HER.


Har du spørgsmål?
Kontakt os på: info@cyberpilot.dk

Gå til Awareness-træning