Vores vision

Sikker anvendelse af teknologi i danske virksomheder

CyberPilot er et dansk IT-sikkerhedsfirma. Vi arbejder med alle typer virksomheder og organisationer, små som store, der ønsker at opnå effektiv IT-sikkerhed. Vi fokuserer på, at IT-sikkerhed skal være en proces, hvor mennesker og adfærd betyder lige så meget som teknologi (hardware og software). 

Teknologien er vigtig, men kan ikke stå alene – der skal også viden til! Vi udvikler vores egne services, som både baseres på open-source teknologi, men også på 3. parts produkter. Vi er dog ikke forhandlere, dvs. at vi aldrig har et incitament til at vælge en løsning pga. et tilhørsforhold til en leverandør. 

Vores fokus er på at gøre det så nemt for dig/jer som muligt at tænke it-sikkerhed ind i jeres hverdag og forretning. IT-sikkerhed er for mange et nødvendigt ”onde” og vi vil gøre vores del til, at it-sikkerheden bliver prioriteret – netop ved at gøre det simpelt, effektivt og værdiskabende. 

Vi anerkender, at det ikke er alle virksomheder, som har et budget til at arbejde med IT-sikkerhed. Derfor har vi også valgt, at vi gerne vil dele ud af vores erfaringer og viden, så alle kan komme i gang (også uden at købe noget). CyberPilot har kontor centralt i Aarhus, og ledes til dagligt af direktør og medejer Rasmus Hangaard Vinge.

Vores historie

Stifterne bag CyberPilot mødte hinanden første gang i 2015. En blanding af kompetencer, som gik fra teknisk IT-sikkerhed, compliance, governance til erfaring med salg, strategi og ledelse gav det gode betingelser for at stifte CyberPilot sammen. Tanken var fra start at etablere et IT-sikkerhedsfirma, som gjorde det muligt for alle organisationer – store som små – at arbejde med IT-sikkerhed, fordi det er relevant for os alle. Fordi vi ved, at IT-sikkerhed kommer til at fylde mere og mere i vores hverdag, og fordi det er nødvendigt!

CyberPilot blev således stiftet i begyndelsen af 2016. Senere samme år, i maj 2016, blev Persondataforordningen vedtaget. Det betød, at nye regler for behandling af persondata ville blive implementeret på europæisk plan fra maj 2018. Persondataforordningen har været en væsentlig drivkraft for væksten i CyberPilot, da det pludselig var påtvunget og ikke bare “frivilligt” at arbejde med IT-sikkerhed. Vores førsteprioritet er dog altid at hjælpe frem for at sælge. Tilliden fra vores kunder betyder mere end det hurtige salg! Vi har derfor altid prioriteret at finde de rigtige og pragmatiske løsninger til vores kunder og ikke blot “male fanden på væggen” for at skræmme kunder til at købe unødvendige lønsinger. Vores fokus er altid det langsigtede perspektiv!

voresrejse
RHV_profile

Rasmus Hangaard Vinge
rhv@cyberpilot.dk

Rasmus er direktør i CyberPilot og har sideløbende taget certificering i IT-sikkerhedsstandarden ISO27001/2. Rasmus  kombinerer sin kommercielle erfaring med viden om IT-sikkerhed og har derigennem et fokus på at vores rådgivning og services altid er enkle og skaber værdi. 

AWI

Anders Winther
awi@cyberpilot.dk

Anders er CyberPilots “kundemand”. Anders er ansvarlig for salg i CyberPilot, men ligeså meget for at holde den tætte dialog og samarbejde med vores kunder. Udvikling af vores services starter altid hos kunderne og den tætte dialog sikrer, at vi arbejder på de områder, hvor vi kan skabe mest værdi. 

kbj

Kenneth Bjerregaard Jørgensen
kbj@cyberpilot.dk

Kenneth har en bred erfaring med IT-sikkerhed og er en af Danmarks førende eksperter indenfor områderne “log-management” og “SIEM”. Kenneth har erfaringer fra nogle af landets største og avancerede organisationer, når det kommer til IT-sikkerhed og tager disse erfaringer med til vores kunder. 

Principper for hvordan vi arbejder:

IT-sikkerhed  er relevant for alle virksomheder 

– Uanset størrelse

IT-sikkerhed er en kontinuerlig proces

– Ikke en engangsinvestering

IT-sikkerhed handler om mennesker og processer 

– Ikke kun teknik

Har du spørgsmål?

Så vil Anders helt sikkert gerne tage en snak. Du udfylder bare formularen herunder, og så får du så hurtig som mulig en mail i indbakken fra Anders.

Anders Winther
awi@cyberpilot.dk
Tlf: +45 40 32 32 35