Rådgivning

Raad_NN

Få sparring i øjenhøjde omkring IT-sikkerheden i jeres virksomhed

Gennem rådgivning retter vi jeres arbejde med IT-sikkerhed mod de områder, der giver størst effekt ift. investeret tid og investerede ressourcer. 

Vores rådgivning tager udgangspunkt i jeres nuværende IT-sikkerhedsniveau/modenhed, processer og arbejdsgange, samt tilgængelige ressourcer og målsætninger. 

Vi arbejder bl.a. med:

Kunne I tænke jer at vide mere? Så lad os tage en uforpligtende snak om jeres IT-sikkerhed.

Hvad er IT-sikkerhed - og hvordan efterlever din virksomhed "best practice"?

IT-Netværk

Hvad er IT-sikkerhed? Og hvorfor overhovedet bekymre sig om IT-sikkerhed i virksomheder? Jo, det skal vi sige dig. 

Grundlæggende IT-sikkerhed er i dag i høj grad defineret ved den enkelte virksomheds eller organisations bevidsthedsniveau i forhold til IT-sikkerhed. Det gælder ultimativt om at sikre et højt security awareness-niveau blandt både medarbejdere og ledelse igennem målrettet awareness-træning. 

Det vil sige at klæde dem på med den nødvendige viden om og de rette værktøjer til at implementere virksomhedens IT-sikkerhedspolitik korrekt, effektivt og formålstjeneligt. 

Målet er dels at kunne efterleve de lovmæssige persondataforordningskrav på feltet og delt at blive erklæret officielt “egnet” som troværdig samarbejdspartner med styr på IT-sikkerheden.

Lettere sagt end gjort

Denne opgave er dog lettere sagt end gjort, og det kan som beslutningstager eller medarbejder være vanskeligt at gennemskue, hvordan man optimalt efterlever “best practice” i forhold til virksomhedens IT-sikkerhedspolitik. 

Netop dette kan vi hos CyberPilot hjælpe med. 

Gennem nøje tilrettelagt rådgivning retter vi jeres arbejde med IT-sikkerhed mod de områder, der giver størst effekt ift. investeret tid og investerede ressourcer. Vores rådgivning tager udgangspunkt i jeres nuværende IT-sikkerhedsniveau og -modenhed, specifikke processer og arbejdsgange samt tilgængelige ressourcer og målsætninger. 

Vores rådgivning tager udgangspunkt i den internationalt anerkendte ISO27001-standard for IT-sikkerhed, hvilket er din garanti for opdateret og målrettet vejledning ud fra allerhøjeste “best practice”-standarder.

BekymretMand

Rådgivning i IT-sikkerhed kan sikre dig et troværdigt kvalitetsstempel

IT-stempel

Denne opgave er dog lettere sagt end gjort, og det kan som beslutningstager eller medarbejder være vanskeligt at gennemskue, hvordan man optimalt efterlever “best practice” i forhold til virksomhedens IT-sikkerhedspolitik. 

Netop dette kan vi hos CyberPilot hjælpe med. 

Gennem nøje tilrettelagt rådgivning retter vi jeres arbejde med IT-sikkerhed mod de områder, der giver størst effekt ift. investeret tid og investerede ressourcer. Vores rådgivning tager udgangspunkt i jeres nuværende IT-sikkerhedsniveau og -modenhed, specifikke processer og arbejdsgange samt tilgængelige ressourcer og målsætninger. 

Vores rådgivning tager udgangspunkt i den internationalt anerkendte ISO27001-standard for IT-sikkerhed, hvilket er din garanti for opdateret og målrettet vejledning ud fra allerhøjeste “best practice”-standarder.

Giv revisoren (sikkert) syn for IT-sagen - og opnå de nødvendige erklæringer

En stor og væsentlig del af at opnå det IT-sikkerhedsmæssige “kvalitetsstempel” afhænger i høj grad af, om du kan få den fornødne godkendelse i form af officielle revisorerklæringer. Danske virksomheder oplever i stigende grad, at kunder såvel som samarbejdspartnere vil se veldokumenteret bevis på, at en revisor har gennemgået virksomhedens IT-sikkerhed og udstedt en gyldig revisorerklæring. 

Men hvordan slipper du mest effektivt igennem revisorens nøjeregnende nåleøje? Hos CyberPilot står vores rådgivere klar til at lede dig sikkert igennem IT-sikkerheds-junglen, så du kan opnå revisorens godkendelse. Som uvildig sparringspartner har vi stor erfaring med at vejlede virksomheder igennem processen – lige fra type 1 til type 2 inden for revisorerklæringer. 

Vi hjælper dig med alt det praktiske og administrative dokumentations- og procesarbejde, og vi sikrer, at din virksomhed rent faktisk får sat handling bad ordene og implementeret (og vedligeholdt) de nødvendige IT-sikkerhedstiltag. 

Med andre ord: Vi letter den praktiske byrde fra dine skuldre og baner vejen frem mod målet om et højnet IT-sikkerhedsniveau samt en IT-sikkerhedspolitik, der rent faktisk matcher lovgivningskravene 100%.

Revisorens_Tjekliste_Raadgivning

Lad os fremtidssikre din virksomheds IT-sikkerhed

- en kontinuerlig (sam)arbejdsproces

Som IT-sikkerhedsfirma tilbyder vi hos CyberPilot vores kunder 1:1-skræddersyede rådgivningsforløb og individualiseret vejledning, der på baggrund af kundens behov, kontekst og ønsker sikret et tilpasset, højt og stabilt IT-sikkerhedsniveau all around i virksomheden. Vores rådgivningsservice stopper dog ikke nødvendigvis her – tværtimod.

Vi tilbyder nemlig også løbende support og rådgivning i det forløb, der følger efter den indledende planlægning og selve implementeringen af de IT-sikkerhedsmæssige tiltag i virksomheden. Vores rådgivere kører således ikke bare arbejdsprocessen, men hjælper også med den efterfølgende drift og vedligeholdelse af tiltagene og retningslinjer for virksomhedens IT-sikkerhedspolitik.

På den måde kan vi igennem et nært samarbejde og parløb kontinuerligt udvikle din virksomheds IT-sikkerhed mod nye resultater og dermed sikre konstant opdatering i forhold til eventuelle ændringer i persondataforordningen eller ISO27001-standardens internationale krav. ​

Kort sagt: Vi fremtidssikrer din virksomheds IT-sikkerhed igennem en fortløbende samarbejdsproces.

Kunne du tænke dig at høre mere om dine  muligheder for rådgivning i IT-sikkerhed, eller ønsker du at blive klogere på, hvad awareness-træning kan gøre for IT-sikkerhedsniveauet i din virksomhed?

Bliv opdateret med gratis skabeloner, værktøjer og nyheder fra CyberPilot.