Spar tid og penge med awareness

Egne kursusaktiviteter tager tid. Egne kurser er en rigtig god idé og en god måde at skabe awareness på i sin organisation. Men de tager tid at planlægge og afvikle. Både for de deltagende medarbejdere, som rent fysisk skal være tilstede, men også for de ansvarlige, som skal administrere og gennemføre aktiviteterne. 

Forskellige grupper har forskellige behov. I en organisation er der også forskellige medarbejdergrupper, som har forskellige behov for træning. Måske skal administrationen have mere træning end dem, som arbejder i produktionen. Her kan awareness-træning via e-learning være et effektivt værktøj til at sikre at de forskellige behov bliver mødt. 

Nye medarbejdere skal også have kurserne. Alle organisationer oplever ændringer i medarbejderstaben. Nye medarbejdere kommer til og skal også have de relevante informationer omkring IT-sikkerhed og Persondataforordningen. Dette fører ofte til at man må afholde kurser for enkelte medarbejdere, hvilket ikke er effektiv. I værste tilfælde modtager de nye medarbejdere aldrig den relevante træning.

Kurser skal gentages for at fastholde opmærksomheden. For både nye og gamle medarbejdere gælder det, at man som organisation er nødt til at gentage træningen igen og igen for at fastholde opmærksomheden. Hvis ikke man gentager kursusaktiviteterne, så vil opmærksomheden falde over tid.